Contoh Soal IPS Kelas 4 SD dan Jawabannya, Materi PETA

soal latihan IPS kelas 4 SD pada materi Peta

Contoh soal latihan IPS kelas 4 SD - Hallo sobat pengajar, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa contoh soal ulangan IPS untuk kelas 4 SD pada materi PETA. Contoh soal ini hanya sebagai referensi bagi Bapak/Ibu guru untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang tepat !
 1. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya dinamakan ….
  a. Judul peta
  b. Legenda peta
  c. Skala peta
  d. Simbol peta
 2. Keterangan dari gambar yang terdapat pada peta yang digunakan untuk mewakili setiap kenampakan alam dinamakan ….
  a. Simbol peta
  b. Penunjuk mata angin
  c. Tema peta
  d. Legenda peta
 3. Arah utara dalam sebuah peta selalu menujuk ke arah ….
  a. Atas
  b. Bawah
  c. Kiri
  d. kanan
 4. Segitiga warna hitam pada peta menunjukkan ….
  a. Gunung mati
  b. Gunung berapi
  c. Gunung tertinggi
  d. Gunung terendah
 5. Simbol garis berkelok-kelok yang semakin kecil merupakan simbol dari ….
  a. Jalur kereta api
  b. Batas negara
  c. Sungai
  d. Danau
 6. Gambar laut pada peta diberi warna ….
  a. Hijau
  b. Coklat
  c. Biru
  d. Kuning
 7. Warna hijau pada peta menunjukkan daerah dataran ….
  a. Tinggi
  b. Rendah
  c. Berbukit
  d. Pegunungan
 8. Kegunaan dari skala diantaranya adalah untuk ….
  a. Memperbesar atau memperkecil gambar
  b. Mengetahui arti simbol
  c. Mencermati daerah dataran tinggi
  d. Mengartikan warna-warna pada peta
 9. Judul peta biasanya dicantumkan di bidang gambar sebelah ….
  a. Tepi kiri
  b. Tepi bawah
  c. Kiri
  d. Atas
 10. Gambar pesawat kecil pada peta merupakan simbol dari ….
  a. Pesawat terbang
  b. Pabrik pesawat
  c. Bandar Udara
  d. Pelabuhan
 11. Garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian yaitu garis ….
  a. Lintang
  b. Bujur
  c. Ekuator
  d. Globe
 12. Untuk menghitung jarak sebenarnya pada peta menggunakan ….
  a. Legenda peta
  b. Skala peta
  c. Simbol peta
  d. Daftar isi
 13. Pada peta terdapat garis-garis tegak (vertikal) dan garis-garis mendatar (horizontal). Garis-garis itu disebut … .
  a. garis batas
  b. garis negara
  c. garis astronomis
  d. garis geografis
 14. Garis Bujur merupakan garis khayal yang ….
  a. Menghubungkan bumi bagian timur dan barat
  b. Membagi bumi menjadi 2 bagian
  c. Menghubungkan kutub utara dan selatan
  d. Membagi bumi menjadi utara dan selatan
 15. Berikut yang tidak termasuk komponen peta adalah ….
  a. Harga peta
  b. Simbol peta
  c. Legenda peta
  d. Garis astronomis
 16. Warna biru tua menunjukkan daerah perairan dalam yang memiliki kedalaman ….
  a. Kurang dari  1.000 meter
  b. Lebih dari 1000 meter
  c. Antara 0 – 1000 meter
  d. Lebih dari 10.000 meter
 17. Gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu dinamakan ….
  a. Atlas
  b. Globe
  c. Denah
  d. Peta
 18. Berikut adalah media yang digunakan untuk membuat  peta datar, kecuali ….
  a. Kertas
  b. Es
  c. Kain
  d. Plastik
 19. Lembaga pembuat peta adalah jawatan ….
  a. Geologi
  b. Biografi
  c. Topografi
  d. Vulkanologi
 20. Peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi dinamakan peta ….
  a. Khusus
  b. Umum
  c. Pribadi
  d. Negara
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
 1. Peta yang dibuat dengan teknologi komputer yang gambarnya dapat ditayangkan melalui monitor dinamakan peta ….
 2. Peta yang menggambarkan permukaan dan tinggi rendah bumi disebut peta ….
 3. Peta yang menggunakan skala 1 : 500.000 sampai 1 : 1.000.000 termasuk peta dengan skala ….
 4. Gambar atau warna tertentu yang digunakan untuk mewakili objek pada peta dinamakan ….
 5. Gunung berapi dalam peta ditunjukan dengan simbol ….
 6. Daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 400 meter sampai 1000 meter di atas permukaan air laut digambarkan pada peta dengan warna ….
 7. Skala angka disebut juga skala ….
 8. Gambar jangkar pada peta merupakan simbol dari ….
 9. Garis katulistiwa berada pada titik nol garis ….
 10. Kumpulan beberapa peta yang berbentuk sebuah bukku dinamakan ….
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat !
 1. Sebutkan dan gambarlah arah-arah mata angin!
 2. Berikanlah contoh-contoh simbol yang terdapat pada peta umum!
 3. Sebutkan komponen-komponen dari peta!
 4. Sebutkan manfaat peta!
 5. Jelaskan keterangan warna Hijau, Kuning, Biru Muda pada peta!
Baca juga : Contoh Soal Latihan IPS kelas 3 SD

Itulah beberapa kumpulan soal latihan UAS IPS kelas 4 SD pada materi Peta. Semoga bermanfaat bagi Bapak/Ibu guru supaya dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Tetap kunjungi website kami ya, terima kasih.

Belum ada Komentar untuk "Contoh Soal IPS Kelas 4 SD dan Jawabannya, Materi PETA"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel